Mengkaji proses matematik dalam penyelesaian masalah matematik di kalangan pelajar tingkatan empat aliran teknik : satu tinjauan di sekolah menengah teknik di Kelantan
Title
Mengkaji proses matematik dalam penyelesaian masalah matematik di kalangan pelajar tingkatan empat aliran teknik : satu tinjauan di sekolah menengah teknik di Kelantan

Personal Author
Noor Azman Mohamad Nawi

Publication Information
Skudai : UTM, 1999

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 9973 ra

Subject Term
Mathematics -- Problems, exercises, etc.
 
Mathematics -- Study and teaching (Secondary) -- Malaysia

Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004236695QA14.M3 N67 1999 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material