Mengkaji teori dan kegunaan tolok terikan; Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajaran fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek. Men. Dato Harun; Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan; Merekabentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC; Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid ditingkatan satu, dua dan empat disekolah-sekolah sekitar bandar Seremban; Design of a fast a assault craft; Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot; Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro
Title
Mengkaji teori dan kegunaan tolok terikan; Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajaran fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek. Men. Dato Harun; Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan; Merekabentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC; Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid ditingkatan satu, dua dan empat disekolah-sekolah sekitar bandar Seremban; Design of a fast a assault craft; Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot; Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro

Physical Description
1 reel; 35 mm

General Note
8 judul dalam mikrofilem

Subject Term
Strain gages
 
Transducers
 
Physics -- Study and teaching
 
Physics -- Problems,exercises, etc.
 
Physics -- Data processing
 
Computer-assisted instruction
 
Warships -- Design and construction
 
Amphibious assault ships -- Design and construction
 
Mathematics -- Data processing
 
School libraries -- Data processing
 
Electronic digital computers

Added Author
Norwahaya Yahya
 
Soadah Hj. Sharif
 
Lee, Beng Kooi
 
Md. Tah Talib
 
Boey, Richard Weng Kee
 
Raj, Kaur S. Harbhajan
 
Ng, Fahmy Kok Fu

Added Title
Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajar fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek. Men. Dato Harun
 
Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan
 
Merekebentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC
 
Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid ditingkatan satu, dua dan empat di sekolah-sekolah sekitar bandar Seremban
 
Design of a fast assault craft
 
Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot
 
Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro

Kertas Projek (Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ KL30000001311632MFL 2428-2435 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter