Pencirian membran fotopemulaan; Kesan kepekatan ethanol dalam larutan pemendakan ke atas sifat membran selulos asetat; Kesan suhu cecair pengentalan dan masa mastautin ke atas kekuatan fizikal membran polimer gentian geronggang; Kesam kelembapan bandingan ke atas kebolehtelapan gas tulen melalui membran polimer; Kesan gelombang mikro ke atas sifat fizikal lapisan polimer nipis
Title
Pencirian membran fotopemulaan; Kesan kepekatan ethanol dalam larutan pemendakan ke atas sifat membran selulos asetat; Kesan suhu cecair pengentalan dan masa mastautin ke atas kekuatan fizikal membran polimer gentian geronggang; Kesam kelembapan bandingan ke atas kebolehtelapan gas tulen melalui membran polimer; Kesan gelombang mikro ke atas sifat fizikal lapisan polimer nipis

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM, 1991

Physical Description
1 reel : positif; 35 mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Membranes (Technology)
 
Gas separation membranes -- Testing
 
Alcohol
 
Membranes (Technology) -- Testing
 
Polymers
 
Polymers -- Permeability
 
Microwaves

Added Author
Awak Upa @ Naing
 
Ahmad Nizam Shafei
 
Ruslan Saad
 
Zunika Saiman
 
Zul Mansor

Added Title
Pencirian membran fotopemulaan
 
Kesan kepekatan ethanol dalam larutan pemendakan ke atas sifat membran selulos asetat
 
Kesan suhu cecair pengentalan dan masa mastautin ke atas kekuatan fizikal membran polimer gentian geronggang
 
Kesan kelembapan bandingan ke atas kebolehtelapan gas tulen melalui membran polimer
 
Kesan gelombang mikro ke atas sifat fizikal lapisan polimer nipis

Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000003038357MFL 8110 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter