Sistem kemasukan data dan sistem penerimaan pembayaran; Sistem pungutan cukai di Jabatan aKastam dan Eksais di Raja Malaysia; Utiliti mencetak fail teks di sistem pengoperasian VM; Pembangunan sistem gaji - Fasa 2; Sistem bantuan keputusan dan pengurusan kewangan peribadi (PERFIMA); Penyediaan tatacara pengauditan bagi sistem gaji berkomputer; Sistem maklumat bidang kepakaran Institut Sains Komputer, UTM; Sistem bantuan keputusan (Dialog); Pakej CAI untuk logik berangka; Sistem bantuan keputusan (DSS) pengurusan pelajar dan pensyarah Institut Sains Komputer Kuala Lumpur
Title
Sistem kemasukan data dan sistem penerimaan pembayaran; Sistem pungutan cukai di Jabatan aKastam dan Eksais di Raja Malaysia; Utiliti mencetak fail teks di sistem pengoperasian VM; Pembangunan sistem gaji - Fasa 2; Sistem bantuan keputusan dan pengurusan kewangan peribadi (PERFIMA); Penyediaan tatacara pengauditan bagi sistem gaji berkomputer; Sistem maklumat bidang kepakaran Institut Sains Komputer, UTM; Sistem bantuan keputusan (Dialog); Pakej CAI untuk logik berangka; Sistem bantuan keputusan (DSS) pengurusan pelajar dan pensyarah Institut Sains Komputer Kuala Lumpur

Publication Information
Kuala Lumpur : Universiti Teknologi Malaysia, 1991

General Note
10 titles in 1 mikrofilem

Subject Term
Electronic data processing -- Data entry
 
Electronic data processing -- Data preparation
 
Input design, Computer
 
Tax collection -- Malaysia -- Data processing
 
Tax administration and procedure -- Malaysia -- Data processing
 
Text processing (Computer science)
 
IBM computers -- Programming
 
Wage payment systems -- Malaysia -- Data processing
 
Microcomputers -- Programming
 
Finance, Personal -- Malaysia -- Computer programs
 
Wages -- Accounting -- Computer programs
 
Payroll accounting for microcomputers
 
Universiti Teknologi Malaysia -- Databases
 
Information storage and retrieval systems -- Computer science
 
Information resources management
 
Decision support systems
 
Management information systems
 
User interfaces (Computer systems)
 
Human-computer interaction
 
Computer-assisted instruction -- Data processing
 
Electronic digital computers -- Programming -- Computer-assisted instruction
 
Decision support systems -- Malaysia

Added Author
Khor, Tit Imm
 
Md. Adnan Abdullah
 
Mohd. Johar Abdul Jalil
 
Noor Mohamad Abdul Hamid
 
Noraini Mansor
 
Norainon Hamdan
 
Rosman Kassim
 
Sharifah Hariyati
 
Siti Zaiton Ibrahim
 
Zuraida Mohamed Ariff

Added Title
Sistem pungutan cukai di Jabatan Kastam dan Eksais di Raja Malaysia
 
Utiliti mencetak fail teks di sistem pengoperasian VM
 
Pembangunan sistem gaji - Fasa 2
 
Sistem bantuan keputusan dan pengurusan kewangan peribadi (PERFIMA)
 
Penyediaan tatacara pengauditan bagi sistem gaji berkomputer
 
Sistem maklumat bidang kepakaran Institut Sains Komputer, UTM
 
Sistem bantuan keputusan (Dialog)
 
Pakej CAI untuk logik berangka
 
Sistem bantuan keputusan (DSS) pengurusan pelajar dan pensyarah Institut Sains Komputer Kuala Lumpur

Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000001537111MFL 7445 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter
PSZ JB30000001573173MFL 7445 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmIn Compactus