KONSEP PEMAKANAN HALAL & TAYYIB
Title
KONSEP PEMAKANAN HALAL & TAYYIB

Physical Description
94 pages : illustrations ; 23 cm.

ISBN
9789835214462

Subject Term
Halal food
 
Food -- Religious aspects -- Islam
 
Muslims -- Dietary laws

Added Author
Ariff Salleh Rosman,
 
Farahwahida Mohd. Yusof,
 
Mohd. Al'Ikhsan Ghazali,
 
Mohd. Nasir Ripin,
 
Muhammad Fathi Yusof,
 
Zulkiflee Haron,
 
Aemy Liza Minhat,
 
Aminudin Hehsan,
 
Mohd. Hidzir,
 
Mohd Zainolarifin,

Added Title
Konsep Halal dan Tayyib Menurut Al-Quran : Kajian Tematik Terhadap Kitab Tafsir Al-Tabari dan Al-Qurtubi
 
Makanan dan Pemakanan Berasaskan Sunnah daripada Perspektif Al-Quran dan Sains
 
Hubung Kait Makanan dan Pemakanan Halal dengan Akhlak
 
Makanan Ubah Suai Genetik : Perspektif Islam dan Hukumnya
 
Halia dan Khasiat-Khasiatnya


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS35000000024411BP184.9.D5 K66 2017 aNon Circulating UTM Special Collection MaterialsBook - UTM Special Collection (Closed Access)UTM Special Collection
PRZS35000000024410BP184.9.D5 K66 2017 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access
PSZ JB30000010348315BP184.9.D5 K66 2017 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access
PSZ JB30000010348314BP184.9.D5 K66 2017 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access
PSZ KL33000000013380BP184.9.D5 K66 2017 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access