Analisis beban angin ke atas bangunan
Title
Analisis beban angin ke atas bangunan

Personal Author
Muhamad Zuki Mat Zin

Publication Information
Kuala Lumpur : Universiti Teknologi Malaysia, 1987

General Note
Juga terdapat dalam bentuk mikrofilem : mikrofilem 2547

Subject Term
Wind-pressure
 
Buildings -- Aerodynamics

Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZSPRZS3000005576TH891.M89 1987 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material