Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.]
Title
Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.]

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Physical Description
1 reel : positif ; 35 mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Real estate investment -- Malaysia -- Johor
 
Real estate development -- Malaysia -- Johor
 
Shopping centers -- Malaysia -- Johor
 
Real estate business -- Malaysia -- Johor
 
Commercial buildings -- Malaysia -- Johor
 
Real property -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Congresses and conventions -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Exhibition buildings -- Malaysia -- Kuala Lumpur -- Management
 
Housing -- Resident satisfaction -- Malaysia -- Melaka
 
Public housing -- Malaysia -- Melaka
 
Infrastructure (Economics) -- Malaysia -- Melaka

Added Author
Imran Salleh
 
Mohd. Hafiz Amin
 
Mohd. Sabri Mohd. Daud
 
Muhd. Syahril Ruslei
 
Nik Hamidi Nik Mustapha

Added Title
Kajian pasaran harta tanah perdagangan (rumah kedai) di daerah Pontian
 
Peranan kemudahan dan perkhidmatan dalam mengekalkan 'market capture' pusat konvensyen dan pameran : kes kajian : Putra World Trade Centre (PWTC)
 
Permasalahan berkaitan rekabentuk, kemudahan dan infrastruktur yang kerap dihadapi oleh penghuni perumahan awam kos rendah : kes kajian : perumahan terpilih Majlis Daerah Jasin
 
Masalah pemilikan rumah kedai oleh usahawan bumiputera di Johor Bahru

Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004422865MFL 9088 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter