Penggunaan analisis jurang (Gap Analysis) terhadap kualiti perkhidmatan fasiliti di kompleks membeli-belah : kes kajian : Plaza Angsana, Johor Bahru
Title
Penggunaan analisis jurang (Gap Analysis) terhadap kualiti perkhidmatan fasiliti di kompleks membeli-belah : kes kajian : Plaza Angsana, Johor Bahru

Personal Author
Nik Hamidi Nik Mustapha

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2005

Subject Term
Facility management -- Malaysia -- Johor
 
Real estate management
 
Shopping centres

Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Fasiliti)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FAB LibraryFKS30000001512HD1394 N54 2004Closed Access ThesisUTM Master Thesis (Closed Access)UTM Thesis Collection
PRZS30000010035632HD1394 N54 2004Closed Access ThesisUTM Master Thesis (Closed Access)UTM Thesis Collection