Analisis permintaan, penawaran dan kadar sewa ruang pejabat di Bandaraya Kuching
Title
Analisis permintaan, penawaran dan kadar sewa ruang pejabat di Bandaraya Kuching

Personal Author
Mohd. Razib Nasrun

Publication Information
Sekudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 9099 ra

Subject Term
Office buildings -- Malaysia -- Sarawak
 
Office leases -- Malaysia -- Sarawak
 
Real estate business -- Malaysia -- Sarawak

Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
FAB LibraryFKS30000001265HD1393.58 M3 M72 1998Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection
PRZS30000004020354HD1393.58.M3 M72 1998 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material