Mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia semasa latihan mengajar; Perbandingan program majlis latihan vokasional (MLVK) di sekolah menengah vokasional (SMV) dan Institut Kemahiran Mara (IKM) dalam bidang penerapan batu bata; Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan teknik dan vokasional satu tinjauan; Penyediaan dan pencirian hasil tindakbalas klorida logam, etilenadiamina dan asid hidroklorik; Kaca posfat berunsurkan kalsium dan magnesium; Modul pengajaran kendiri : garis lurus (Matematik tingkatan IV); Membandingakan keberkesanan pengukuhan pembelajaran kendiri bermodul dengan pembelajaran kendiri bernota ringkas bagi tajuk matriks; Modul pengajaran kendiri (bab matriks); Pengajaran individu penghasilan modul pengajaran kendiri dengan menggunakan model teras cabang (Bab matriks); Penggunaan polimer dalam bidang perubatan umum; Pencirian awal antosianin daripada buah kelapa sawit
Title
Mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia semasa latihan mengajar; Perbandingan program majlis latihan vokasional (MLVK) di sekolah menengah vokasional (SMV) dan Institut Kemahiran Mara (IKM) dalam bidang penerapan batu bata; Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan teknik dan vokasional satu tinjauan; Penyediaan dan pencirian hasil tindakbalas klorida logam, etilenadiamina dan asid hidroklorik; Kaca posfat berunsurkan kalsium dan magnesium; Modul pengajaran kendiri : garis lurus (Matematik tingkatan IV); Membandingakan keberkesanan pengukuhan pembelajaran kendiri bermodul dengan pembelajaran kendiri bernota ringkas bagi tajuk matriks; Modul pengajaran kendiri (bab matriks); Pengajaran individu penghasilan modul pengajaran kendiri dengan menggunakan model teras cabang (Bab matriks); Penggunaan polimer dalam bidang perubatan umum; Pencirian awal antosianin daripada buah kelapa sawit

Publication Information
Sekudai : UTM., 1991

Physical Description
1 reel : positif; 35mm

General Note
11 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Student teaching -- Malaysia
 
Student teachers -- Biography
 
Vocational education
 
Vocational education -- Malaysia -- Evaluation
 
Technical education -- Malaysia -- Evaluation
 
Educational evaluation -- Malaysia
 
Chemical reactions
 
Chemical processes
 
Glass
 
Calcium and magnesium phosphates
 
Geometry -- Study and teaching
 
Mathematics -- Study and teaching
 
Study skills
 
Matrices -- Study and teaching
 
Matrices
 
Algebra
 
Polymers in medicine
 
Polymers
 
Thin-layer chromatography
 
Spectrum analysis
 
Palm oil -- Great Britain -- Marketing

Added Author
Abdul Ghani Md. Nor
 
Abdul Manan Othman
 
Abdul Rami Abdullah
 
Abu Bakar Ahmad
 
Asiah Zainal Abidin
 
Chan, Hon Man
 
Cheng, Sok Fun
 
Chew, Peck Wan
 
Chong, Khek Hoa
 
Foh, Meng Choo

Added Title
Mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia semasa latihan mengajar
 
Perbandingan program majlis latihan vokasional (MLVK) di sekolah menengah vokasional (SMV) dan Institut Kemahiran Mara (IKM) dalam bidang penerapan batu bata
 
Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan teknik dan vokasional satu tinjauan
 
Penyediaan dan pencirian hasil tindakbalas klorida logam, etilenadiamina dan asid hidroklorik
 
Kaca posfat berunsurkan kalsium dan magnesium
 
Modul pengajaran kendiri : garis lurus (Matematik tingkatan IV)
 
Membandingkan keberkesanan pengukuhan pembelajaran kendiri bermodul dengan pembelajaran kendiri bernota ringkas bagi tajuk matriks
 
Modul pengajaran kendiri (bab matriks)
 
Pengajaran individu penghasilan modul pengajaran kendiri dengan menggunakan model teras cabang (Bab matriks)
 
Penggunaan polimer dalam bidang perubatan umum
 
Pencirian awal antosianin daripada buah kelapa sawit

Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002146136MFL 7754 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter