Peningkatan produktiviti dan kualiti di kilang pembuatan melalui kaedah-kaedah kejuruteraan industri
Title
Peningkatan produktiviti dan kualiti di kilang pembuatan melalui kaedah-kaedah kejuruteraan industri

Personal Author
Chuah, Kok Keong

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 10965 ra

Subject Term
Production control
 
Production management -- Case studies
 
Quality control -- Case studies

Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal - Industri)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004556787TS157 C48 2001 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection