Sistem kualiti di kilang elektronik kearah piawaian ISO 9002 : satu pengenalan ... [et al.]
Title
Sistem kualiti di kilang elektronik kearah piawaian ISO 9002 : satu pengenalan ... [et al.]

Personal Author
Ahmad Kamil Harun

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997

Physical Description
1 reel : positif ; 1997

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem sahaja

Subject Term
Quality control -- Standards
 
Manufactures -- Quality control
 
Total quality management
 
Assembly-line balancing
 
Production management
 
Industrial productivity
 
Efficiency, Industrial
 
Assembly-line methods -- Computer simulation
 
Production control
 
Scheduling (Management)
 
Inventory control
 
Production planning

Added Author
Loh, Khim Lang
 
Lau, Chun Siang
 
Rulhassan Salleh
 
Hamimah Mamat

Added Title
Productivity improvement in a large manufacturing company
 
The application of simulation in an assembly industry
 
Merekabentuk sistem kawalan pengeluaran di industri pembuatan bekerja penuh (job shops)
 
Merekabentuk satu sistem kawalan inventori bagi Autojack Sdn Bhd

Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004247536MFL 9628 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter