Kesan penggunaan buruh asing terhadap pengurusan kontraktor; Kos pusingan hayat bagi sistem lif bangunan; Penentuan taburan perumahan optimum dengan menggunakan teknik optimisasi : Kajian Kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru (MPJB); Penilaian menggunakan 'buildable dengan appraisal system' (BDAS) bagi rekabentuk bangunan di Malaysia; Kajian terhadap pengawalan kos, masa dan kualiti projek binaan
Title
Kesan penggunaan buruh asing terhadap pengurusan kontraktor; Kos pusingan hayat bagi sistem lif bangunan; Penentuan taburan perumahan optimum dengan menggunakan teknik optimisasi : Kajian Kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru (MPJB); Penilaian menggunakan 'buildable dengan appraisal system' (BDAS) bagi rekabentuk bangunan di Malaysia; Kajian terhadap pengawalan kos, masa dan kualiti projek binaan

Publication Information
Sekudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Physical Description
1 reel : positif ; 35 mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Construction workers -- Malaysia
 
Contractors -- Malaysia -- Management
 
Construction industry -- Malaysia -- Management
 
Building sites -- Malaysia -- Management
 
Elevators -- Cost of operation
 
Buildings -- Mechanical equipment -- Cost of operation
 
Tall buildings -- Malaysia -- Design and construction
 
Housing -- Malaysia -- Johor -- Planning
 
Public housing -- Malaysia -- Johor -- Planning
 
Economic development projects -- Malaysia -- Johor
 
Industrial project management -- Malaysia
 
Construction industry -- Malaysia -- Johor -- Cost control
 
Building -- Malaysia -- Johor -- Cost control

Added Author
Ahmad Fakhrul-Din Mat Ghanee
 
Huzairi Abdul Hadi
 
Ko, Lian Siew
 
Lim, Keam Siew
 
Salina Hussin

Added Title
Kos pusingan hayat bagi sistem lif bangunan
 
Penentuan taburan perumahan optimum dengan menggunakan teknik optimisasi (Kajian kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru (MPJB)
 
Penilaian menggunakan 'buildable design appraisal system' (BDAS) bagi rekabentuk bangunan di Malaysia
 
Kajian terhadap pengawalan kos, masa dan kualiti projek binaan

Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000003527326MFL 8433 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter