Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 untuk mencapai "Zero Defect" ke arah pengurusan berkualiti
Title
Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 untuk mencapai "Zero Defect" ke arah pengurusan berkualiti

Publication Information
Skudai : UTM; 1994

Physical Description
1 reel : positif; 35mm

General Note
5 judul di dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Quality control -- Malaysia -- Selangor
 
Quality of products -- Malaysia -- Selangor
 
Employee motivation -- Malaysia -- Pahang
 
Motivation (Psychology)
 
Total quality management -- Malaysia
 
Quality control -- Malaysia -- Management
 
Corporate culture
 
Organizational behavior
 
Employees -- Training of -- Malaysia
 
Employee motivation -- Malaysia

Added Author
Bong, Teck Yong
 
Che Rosli Che Mat
 
Chua, Yee Ping
 
Low, Chong Cheng
 
Tan, Choon Hwa

Added Title
Peranan motivasi dalam memenuhi kepuasan kerja : kajian kes di ASTEC Malaysia Sdn Bhd
 
Aplikasi pendekatan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) untuk penambahbaikan berterusan demi menepati kehendak-kehendak ISO 9000 secara berterusan dan mencapai pembangunan kualiti menyeluruh secara konsisten
 
Budaya organisasi : teras dan strategi pencapaian cemerlang : satu kajian kes di organisasi P
 
Keberkesanan strategi-strategi latihan dan motivasi dalam peningkatan prestasi dan daya bersaing pekerja dalam industri teknologi maklumat : satu kajian kes di IBM WTC Malaysia

Kertas Projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000003371790MFL 8206 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter