Tinjauan ke atas profesion jurukur amalan amdan pengawalannyadi Malaysia; Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bahru - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah; Aspek-aspek perancangan didalam kawalan ke atas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bahru dan Bahagian Perancangan dan kawalan pembangunan (MPJB); Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya; Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka; Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu; Kesedar di dalam pembangunan hartanah pertanian diKelantan Selatan
Title
Tinjauan ke atas profesion jurukur amalan amdan pengawalannyadi Malaysia; Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bahru - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah; Aspek-aspek perancangan didalam kawalan ke atas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bahru dan Bahagian Perancangan dan kawalan pembangunan (MPJB); Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya; Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka; Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu; Kesedar di dalam pembangunan hartanah pertanian diKelantan Selatan

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM, 1986

Physical Description
1 reel (positive); 35mm

General Note
7 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Quantity surveyors -- Malaysia
 
Real estate development -- Malaysia -- Johor
 
Highway planning -- Malaysia -- Johor
 
City planning -- Malaysia -- Johor
 
Industrial sites -- Malaysia -- Selangor
 
Real estate development -- Malaysia -- Selangor
 
Real estate business -- Malaysia -- Melaka
 
Vendors and purchasers -- Malaysia -- Melaka
 
Auctions -- Malaysia -- Melaka
 
Real property -- Malaysia -- Kelantan
 
Municipal government -- Malaysia -- Kelantan
 
Regional planning -- Malaysia -- Kelantan
 
Agriculture -- Malaysia -- Kelantan
 
Land use, Rural -- Malaysia -- Kelantan

Added Author
Sophia Hj Salleh
 
Muhammad Abdul Latiff
 
Mohd. Majid Kasan
 
Abu Zaki Ahmad
 
Che Abdul Aziz Abd. Rashid
 
Mat Zaid Ibrahim

Added Title
Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bahru - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah
 
Aspek-aspek perancangan di dalam kawalan ke atas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bahru dan Bahagian Perancangan dan kawalan pembangunan (MPJB)
 
Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya
 
Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka
 
Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu
 
Kesedar di dalam pembangunan hartanah pertanian di Kelantan Selatan

Thesis (Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartabenda) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial Type[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]Status
PSZ JB30000003149154MFL 1743-1740Open Access AVMedia Counter