Bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer
Title
Bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer

Publication Information
Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2012

Physical Description
ix, 277 p. ; 23 cm.

ISBN
9789835208805

Subject Term
Educational technology
 
Teaching -- Aids and devices -- Computer-assisted instruction

Added Author
Zaidatun Tasir, 1972-,
 
Norah Md. Noor
 
Noor Dayana Abd. Halim, 1986-,
 
Cecelia Likun
 
Jamalludin Harun, 1971-,
 
Nurul Ain Mohd. Zaid
 
Noraffandy Yahaya
 
Muhammad Azhar Jamaluddin
 
Norazrena Abu Samah
 
Nurbiha A. Shukor, 1986-,
 
Baharuddin Aris
 
Nur Lidiana Edyanti Mohd. Esa
 
Mohd. Shafie Rosli, 1986-,
 
Mohd. Rizal Mohd. Arsad
 
Norsyafrina Abd. Rahman
 
Normawani Johari
 
Mohamad Bilal Ali, 1961-,
 
Juhazren Junaidi
 
Mohd. Fadzli Ali
 
Marsitah Ismail
 
Mohd. Hishamuddin Abdul Rahman
 
Khairul Anuar Abdul Rahman
 
Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, 1973-,
 
Mohd. Syazrie Romli
 
Noor Azean Atan
 
Nur Ayuni Abu Talib
 
Danakorn Nincarean Eh Phon
 
Noor Hidayah Che Lah

Added Title
Perisian multimedia bagi pembelajaran mengenal huruf dan nombor untuk pelajar prasekolah
 
Pembangunan perisian multimedia menggunakan strategi pembelajaran berasaskan situasi bagi tajuk teknologi animasi digital
 
Video pembelajaran matematik bagi tajuk geometri pepejal tingkatan 1 dan 2
 
Reka bentuk persekitaran pembelajaran kolaboratif berbantukan komputer bedasarkan teori sosiokultural
 
Pembangunan web pendidikan berasaskan pembelajaran aktif bagi subtopik cahaya
 
Pembangunan laman web pembelajaran berasaskan masalah bagi subtopik graviti
 
Pembangunan kamus fizik interaktif berasaskan laman web
 
Pembangunan laman web rekreasi matematik berasaskan teori konstruktivis sosial
 
Pengaplikasian teori konstruktivisme dan model motivasi arcs dalam pembelajaran asid dan bes berasaskan laman web
 
Pembangunan perisian pembelajaran berbantukan komputer bagi tajuk koordinat tingkatan dua berasaskan teknik peta minda
 
Laman web berasaskan animasi bagi pembelajaran infrastruktur internet dan emel
 
Pengaplikasian perisian matematik bagi tajuk pecahan terhadap pelajar pendidikan khas
 
Pembangunan laman web inkuiri bagi tajuk garam
 
Pembangunan perisian latih tubi secara adaptif bagi subjek pengenalan kepada pengaturcaraan berstruktur
 
Perisian multimedia berasaskan animasi bagi pembelajaran subtopik isihan

Genre
Book chapter


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000010313163LB1028.3 S34 2012 aNon Circulating UTM Special Collection MaterialsBook - UTM Special Collection (Closed Access)UTM Special Collection
PRZS30000010313164LB1028.3 S34 2012 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access
PSZ JB30000010313165LB1028.3 S34 2012 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access
PSZ KL30000010313166LB1028.3 S34 2012 aOpen Access BookUTM Special Collection (Open Shelves)Open Access