Some critical aspects of social restructuring and comprehensive settlement development in KETENGAH; Kajian pelan tempatan Bandar Jasin, Melaka : laporan cadangan; Pengawalan peralatan fizik di makmal sekolah menggunakan dBase II; Pembentukan salasilah kimia pensyarah-pensyarah kimia di UTM; Tinjauan (review) mengenai spektroskopi laser anti-Stokes Raman; Kandungan plumbum hasil pembakaran petrol ke atas tumbuh-tumbuhan dan tanah-tanah di sekitar Kuala Lumpur; Suatu perbandingan di antara sekolah bandar dan luar bandar dari segi kelayakan guru sains, kelengkapan guru sains, kelengkapan sains dan pencapaian mereka dalam sains
Title
Some critical aspects of social restructuring and comprehensive settlement development in KETENGAH; Kajian pelan tempatan Bandar Jasin, Melaka : laporan cadangan; Pengawalan peralatan fizik di makmal sekolah menggunakan dBase II; Pembentukan salasilah kimia pensyarah-pensyarah kimia di UTM; Tinjauan (review) mengenai spektroskopi laser anti-Stokes Raman; Kandungan plumbum hasil pembakaran petrol ke atas tumbuh-tumbuhan dan tanah-tanah di sekitar Kuala Lumpur; Suatu perbandingan di antara sekolah bandar dan luar bandar dari segi kelayakan guru sains, kelengkapan guru sains, kelengkapan sains dan pencapaian mereka dalam sains

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM, 1979

Physical Description
1 reel; 35mm

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Terengganu -- Economic conditions
 
Terengganu -- Social conditions
 
Regional planning -- Malaysia -- Terengganu
 
City planning -- Malaysia -- Melaka
 
Cities and towns -- Malaysia -- Melaka
 
Laboratories -- Automation
 
dBase II (Computer program)
 
Chemists -- Biography
 
Chemistry -- History
 
Laser spectroscopy
 
Raman spectroscopy
 
Lead poisoning -- Environmental aspects -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Environmental chemistry -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Pollution -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Science -- Study and teaching (Secondary) -- Malaysia

Added Author
Fauziah Johar
 
Mahadi Ngah
 
Fadzil Ab. Rahman
 
Md. Nor Hashim
 
Zaini Nordin
 
Jamilee Jamil
 
Hon, Chin Siong
 
Mansur Sudin
 
Rohani Hashim
 
Rahim Yaakup
 
Omairi Hashim
 
Mior Ishamuddin Mior Shaharuddin
 
Mohd. Shukri Ahmad
 
Mohd. Fozi Yusof
 
Suhaimi Yusof
 
Nasir Satam
 
Jumali Ahmad
 
Md. Razif Ali
 
Nasruddin Ahmad

Added Corporate Author
Seminar Pembangunan Perbandaran & Wilayah dengan Tumpuan Khusus Kepada KETENGAH (1979 : Kuala Terengganu)

Added Title
Kajian pelan tempatan Bandar Jasin, Melaka : laporan cadangan
 
Pengawalan peralatan fizik di makmal sekolah menggunakan dBase II
 
Pembentukan salasilah kimia pensyarah-penyarah kimia di UTM
 
Tinjauan (review) mengenai spektroskopi laser anti - Stokes Raman
 
Kandungan plumbum hasil pembakaran petrol ke atas tumbuh-tumbuhan dan tanah-tanah di sekitar Kuala Lumpur
 
Suatu perbandingan di antara sekolah bandar dan luar bandar dari segi kelayakan guru sains, kelengkapan sains dan pencapaian mereka dalam sains

Kajian (Fakulti Alam Bina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000003139247MFL 4378-4385 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter