Peralatan telemetri dengan geodimeter 422; Ukur kejuruteraan dan spesifikasi untuk pembinaan landasan terbang; Penggunaan perisian Autocad untuk penghasilan simbol-simbol titik; Perbandingan warnadari segi kartografi antara sistem-sistem warna ostwald munsell dan commission internationale De L'Eclairage (CIE); Penghasilan peta guna tanah bagi sebahagian kawasan Lembah Kelang dengan kaedah kartografi bantuan komputer; Kerja-kerja ukur dalam rekabentuk parit; Teknik pemetaan geologi dan kegunaannya; Aktiviti-aktiviti pengukuran dalam kerja-kerja perlombongan amalan Institut Penyelidikan Galian; Kerja-kerja ukur dalam perindustrian petroleum di Malaysia; Elemen-elemen rekabentuk bagi pengkalan data; Penggunaan geodimeter 420 serta geodat 126 sebagai pengumpul data dalam automasi perisian PCMAP untuk menghasilkan peta topografi; Pengaturcaraan untuk pelbagai cerapan astronomi praktik; Menggunakan sistem EPS Trisponder 542, Casio PB-1000 dan PCMAP bagi penghasilan carta `Track-Plot'; Satu tinjauan mengenai prosedur mengesan tanah tanpa waris
Title
Peralatan telemetri dengan geodimeter 422; Ukur kejuruteraan dan spesifikasi untuk pembinaan landasan terbang; Penggunaan perisian Autocad untuk penghasilan simbol-simbol titik; Perbandingan warnadari segi kartografi antara sistem-sistem warna ostwald munsell dan commission internationale De L'Eclairage (CIE); Penghasilan peta guna tanah bagi sebahagian kawasan Lembah Kelang dengan kaedah kartografi bantuan komputer; Kerja-kerja ukur dalam rekabentuk parit; Teknik pemetaan geologi dan kegunaannya; Aktiviti-aktiviti pengukuran dalam kerja-kerja perlombongan amalan Institut Penyelidikan Galian; Kerja-kerja ukur dalam perindustrian petroleum di Malaysia; Elemen-elemen rekabentuk bagi pengkalan data; Penggunaan geodimeter 420 serta geodat 126 sebagai pengumpul data dalam automasi perisian PCMAP untuk menghasilkan peta topografi; Pengaturcaraan untuk pelbagai cerapan astronomi praktik; Menggunakan sistem EPS Trisponder 542, Casio PB-1000 dan PCMAP bagi penghasilan carta `Track-Plot'; Satu tinjauan mengenai prosedur mengesan tanah tanpa waris

Publication Information
Sekudai : UTM, 1991

Physical Description
1 reel: positif; 35mm

General Note
14 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Geodimeter
 
Distances -- Measurement
 
Runways (Aeronautics)
 
Surveying
 
Cartography -- Data processing
 
Color in cartography
 
Cartography
 
Land use -- Malaysia -- Selangor -- Maps
 
Drainage -- Malaysia -- Johor
 
Surveying -- Malaysia -- Johor
 
Geology -- Maps
 
Geological mapping
 
Mine surveying
 
Hydrographic surveying -- Malaysia
 
Surveying -- Malaysia
 
Surveying -- Data processing
 
Topographical surveying -- Data processing
 
Topographic maps -- Data processing
 
Astronomy, Spherical and practical -- Data processing
 
Geodetic astronomy -- Data processing
 
Hydrographic surveying -- Data processing
 
Land tenure -- Malaysia -- Johor

Added Author
Mat Yunus Jaafar
 
Mazlan Abd. Rahim
 
Mohamad Nasir Hassan
 
Mohamad Sabri Yusoh
 
Mohd. Noor Abdul Rahman
 
Mohd. Sharudin Harun
 
Mustafa Md. Kasim
 
Othman Kasim
 
Razali Johari
 
Shahruddin Ahmad
 
Tan, Sian Boon
 
Zuraimi Suleiman
 
Zaharudin Zahid
 
Zainal Basiran

Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000001717036MFL 7686 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter