Faktor-faktor tarikan yang mempengaruhi pengunjung datang ke pusat membeli-belah kes kajian : pusat membeli-belah di Johor Bahru; Sistem pengurusan penyelenggaraan Taman Tasik Rekreasi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kajian kes : Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur; Compatibility of tenants in shopping centres; Penggunaan teori portfolio moden dalam pelaburan harta tanah; Perlaksanaan konsep musyarakah untuk sekim biaya penyambung (satu cadangan perlaksanaan di Bank Islam Malaysia Berhad); The measurement of distressed building case study : Johore Bharu CBD; Masalah koperasi dalam penglibatannya di sektor perumahan di Negeri Johor; Bayaran perkhidmatan di rumah pangsa kos rendah sebelum penubuhan perbadanan pengurusan kajian kes : Taman Bukit Idaman, Selayang, Selangor
Title
Faktor-faktor tarikan yang mempengaruhi pengunjung datang ke pusat membeli-belah kes kajian : pusat membeli-belah di Johor Bahru; Sistem pengurusan penyelenggaraan Taman Tasik Rekreasi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kajian kes : Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur; Compatibility of tenants in shopping centres; Penggunaan teori portfolio moden dalam pelaburan harta tanah; Perlaksanaan konsep musyarakah untuk sekim biaya penyambung (satu cadangan perlaksanaan di Bank Islam Malaysia Berhad); The measurement of distressed building case study : Johore Bharu CBD; Masalah koperasi dalam penglibatannya di sektor perumahan di Negeri Johor; Bayaran perkhidmatan di rumah pangsa kos rendah sebelum penubuhan perbadanan pengurusan kajian kes : Taman Bukit Idaman, Selayang, Selangor

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

Physical Description
1 reel : positif; 35mm

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Shopping centers -- Malaysia -- Johor
 
Shopping malls -- Malaysia -- Johor
 
Recreation areas -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Land use, Urban -- Malaysia -- Kuala Lumpur
 
Shopping centers -- Malaysia -- Johor -- Management
 
Shopping malls -- Malaysia -- Johor -- Management
 
Real estate investment
 
Loans (Islamic law) -- Malaysia
 
Economics -- Religious aspects -- Islam
 
Banks and banking -- Malaysia
 
Cooperative societies -- Malaysia -- Johor -- Management
 
Housing -- Malaysia -- Selangor -- Maintenance
 
Buildings -- Maintenance -- Malaysia -- Selangor

Added Author
Ahmad Johari Salihan
 
Barathy Bilangwaty
 
Chong, Yew
 
Goh, Boon Guan
 
Kamarulzaman Awang
 
Norazman Salim
 
Rusnani Mamat
 
Siew, Kok Kong

Added Title
Faktor-faktor tarikan yang mempengaruhi pengunjung datang ke pusat membeli-belah kes kajian : pusat membeli-belah di Johor Bahru
 
Sistem pengurusan penyelenggaraan Taman Tasik Rekreasi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kajian kes : Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur
 
Compatibility of tenants shopping centres
 
Penggunaan teori portfolio moden dalam pelaburan harta tanah
 
Perlaksanaan konsep musyarakah untuk sekim biaya penyembung (satu cadangan perlaksanaan di bank Islam Malaysia Berhad)
 
The measurement of distressed building case study : Johore Bahru
 
Masalah koperasi dalam penglibatannya di sektor perumahan di Negeri Johor
 
Bayaran perkhidmatan di rumah pangsa kos rendah sebelum penubuhan perbadanan pengurusan kajian kes : Taman Bukit Idaman, Selayang, Selangor

Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Ukur Pengurusan Harta Benda)-Universiti Teknologi Malaysia,1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000002500654MFL 7927 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter