Satu kajian mengenai pengurusan perhutanan dalam hubungannya kearah perkembangan industri kayu-kayan di Semenanjung Malaysia; Premis-premis dibawah akta kawalan sewa di bandar Melaka; Perumahan harga murah di Wilayah Persekutuan; Sistem pemilikan tanah dalam Islam; Compulsory land acquisition and compensation; Baitul-Mal sebagai sebuah institusi harta : kajian Baitul Mal Wilayah Persekutuan; Perumahan di Semenanjung Malaysia : perspektif mengenai dasar dan perlaksanaannya; Strategi pembangunan Kampung Baru Damansara
Title
Satu kajian mengenai pengurusan perhutanan dalam hubungannya kearah perkembangan industri kayu-kayan di Semenanjung Malaysia; Premis-premis dibawah akta kawalan sewa di bandar Melaka; Perumahan harga murah di Wilayah Persekutuan; Sistem pemilikan tanah dalam Islam; Compulsory land acquisition and compensation; Baitul-Mal sebagai sebuah institusi harta : kajian Baitul Mal Wilayah Persekutuan; Perumahan di Semenanjung Malaysia : perspektif mengenai dasar dan perlaksanaannya; Strategi pembangunan Kampung Baru Damansara

Publication Information
Kuala Lumpur : UTM, 1982

Physical Description
1 reel; 35mm

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Forest management -- Malaysia
 
Forests and forestry -- Management
 
Rent control -- Malaysia -- Melaka
 
Rent control -- Law and legislation -- Malaysia
 
Housing -- Malaysia -- Wilayah Persekutuan
 
Public housing -- Malaysia -- Wilayah Persekutuan
 
Land tenure (Islamic law)
 
Eminent domain -- Law and legislation -- Malaysia -- Kedah
 
Compensation (Law) -- Malaysia
 
Land use -- Malaysia -- Valuation
 
Religious trusts -- Malaysia -- Wilayah Persekutuan
 
Trusts and trustees -- Malaysia
 
Housing policy -- Malaysia
 
Housing -- Malaysia
 
Urbanization -- Malaysia -- Selangor
 
Cities and towns -- Malaysia -- Selangor -- Growth

Added Author
Ahmad Ariffian Bujang
 
Sabiyar Marto
 
Faizah Hasan
 
Mohd. Yusuff Omar
 
Gan, Tuan Boon
 
Mat Ariff Adnan
 
Rozina Shafiei
 
Zaleha Baharum

Added Title
Premis-premis di bawah akta kawalan sewa di bandar Melaka
 
Perumahan harga murah di Wilayah Persekutuan
 
Sistem pemilikan tanah dalam Islam
 
Compulsory land acquisition and compensation
 
Baitul-Mal sebagai sebuah institusi harta : kajian Baitul Mal Wilayah Persekutuan
 
Perumahan di Semenanjung Malaysia : perspektif mengenai dasar dan perlaksanaannya
 
Strategi pembangunan Kampung Baru Damansara

Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000001816721MFL 4216-4223 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter