Kajian dan pengkomputeran Fakulti Komputer dan Sistem Maklumat (FSKSM), UTM : kajian kes/literatur : sistem pembelanjaran interaktif jarak jauh; Sistem maklumat Pusat Sumber FSKSM; Sistem perancangan dan penjadualan kursus; Sistem penjadualan waktu akademik; Info kios (panduan pelajar)
Title
Kajian dan pengkomputeran Fakulti Komputer dan Sistem Maklumat (FSKSM), UTM : kajian kes/literatur : sistem pembelanjaran interaktif jarak jauh; Sistem maklumat Pusat Sumber FSKSM; Sistem perancangan dan penjadualan kursus; Sistem penjadualan waktu akademik; Info kios (panduan pelajar)

Publication Information
Sekudai : UTM, 1995

Physical Description
1 reel : positif; 35 mm

General Note
5 judul dalam satu mikrofilem

Subject Term
Distance education
 
Instructional materials centers
 
Scheduling (Management) -- Data processing
 
Schedules, School -- Data processing
 
Universities and colleges -- Timetables -- Data processing
 
Universities and colleges -- Entrance requirements
 
Universities and colleges -- Admission

Added Author
Cheah, Hui Liang
 
Mohd. Zaidi Mat Zain
 
Muhammad Nidzam Sulaiman
 
Siti Sakira Kamaruddin
 
Suriayati Chuprat, Dr.
 
Woon, Li Pin

Added Title
Sistem maklumat Pusat Sumber FSKSM
 
Sistem perancangan dan penjadualan kursus
 
Sistem penjadualan waktu akademik
 
Info kios (panduan pelajar)

Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000004282699MFL 8792 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter