Sistem maklumat pemasaran produk Kumpulan Perubatan Penawar Sdn. Bhd. ... [et al.]
Title
Sistem maklumat pemasaran produk Kumpulan Perubatan Penawar Sdn. Bhd. ... [et al.]

Personal Author
Errazudin Ishak

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2000

Physical Description
1 reel : positif ; 35 mm

General Note
5 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Marketing -- Management -- Malaysia -- Data processing
 
New products -- Marketing
 
Medicine
 
Invoices -- Data processing
 
Smart cards
 
Internet
 
Internet advertising
 
Internet marketing
 
Computer industry -- Directories
 
Information storage and retrieval systems
 
Inventory control -- Data processing
 
Electronic commerce -- Case studies
 
World Wide Web

Added Author
Marina Md. Arshad
 
Megat Zulkarnain Megat Hassan
 
Mohd. Raizalhilmy Mohd. Rais
 
Shamim Begam Sikandar Gani
 
Wan Johanis Wan Abdul Rahim

Added Title
Simulasi sistem pembayaran bil air di rumah menggunakan kad pintar pra-bayar
 
Sistem semakan dan pembayaran kompaun letak kereta bagi Majlis Daerah Johor Bahru Tengah secara atas talian
 
Penjualan perkakasan komputer berasaskan pembangunan web
 
Sistem kawalan inventori bagi Syarikat Maha Berjaya Frozen Foods Sdn. Bhd.
 
Perniagaan kepada pelangan

Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000010010228MFL 10614Non Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter