Analisa secara berkomputer pergerakan aliran udara di dalam terowong jalanraya di Malaysia
Title
Analisa secara berkomputer pergerakan aliran udara di dalam terowong jalanraya di Malaysia

Personal Author
Shamsul Maarof

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8266 ra

Abstract
Analisa pergerakan aliran udara ini dilakukan pada dua sistem pengudaraan iaitu 'longitudinal' dan 'semi-transverse'. Ke dua-dua sistem ini berasaskan sistem yang terdapat pada Terowong Lebuhraya Ipoh-Changkat Jering dan karak-Genting Sempah. Kaedah yang digunakan di dalam menganalisa pergerakan aliraan udara adalah secara berkomputer iaitu penggunaan perisian FLUENT/PC. Perisian ini menghasilkan keputusan di dalam bentuk rajah grafik dan nilai berangka (numerical value). Penganalisaan pergerakan ini adalah berdasarkan kepada hasil keputusan yang diperolehi. Melalui penganalisaan yang telah dilakukan ternyata pergerakan aliran udara dapat menentukan keberkesanan dan ekcekapan sesebuah sistem pengudaraan yang dipasangkan kepada terowong. hasil kajian menunjukkan pengudaraan yang dihasilkan oleh 'semi-tarnsverse' adalah lebih berkesan dan cekap jika dibdndingkan dengan hasil pengudaraan dari sistem 'longitudinal'. Ini dapat dilihat dari pergerakan aliran udara bagi sistem 'semi-transverse' dimana ianya adalah menyeluruh dan mencakupi ke semua bahagian terowong. Dengan ini pengubahsuaian perlu dilakukan bagi memastikan keberkesanan sitem pengudaraan 'longitudinal'.

Subject Term
Tunnels -- Ventilation

Kertas projek (Sarjana Muda KEjuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000002555864TA418 S52 1993 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material