Pembangunan modul matematik terhadap sistem komputeran matematik : (satu pendekatan rekabentuk berbantukan komputer)
Title
Pembangunan modul matematik terhadap sistem komputeran matematik : (satu pendekatan rekabentuk berbantukan komputer)

Series
Laporan penyelidikan (Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan) ; Vot 71348

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2000

Subject Term
Mathematics -- Study and teaching (Higher) -- Malaysia -- Johor

Added Author
Siti Mariyam Shamsuddin
 
Roselainy Abdul Rahman
 
Yudariah Mohammad Yusof
 
Sabariah Baharom
 
Siti Zaiton Mohd. Hashim


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004777516QA14.M3 P45 2000UTM Research ReportResearch Report (Closed Access)UTM Special Collection
PSZ JB30000004777508QA14.M3 P45 2000UTM Research ReportResearch Report (Closed Access)Reference Material