Pembinaan struktur simenfero untuk tujuan rekreasi;Pengurusan pembinaan II; Penstabilan tanah dengan menggunakan abu terbang kelapa sawit (POFA); Pengurusan pembinaan I; Kajian sistem saliran di kampus Universiti Teknologi Malaysia;Analisis garis imbas dengan menggunakan kaedah kekukuhan; Kajian pelan induk pembetungan dan rawatan air sisa berpusat di Johor Bahru; Kajian struktur bangunan tinggi di Malaysia
Title
Pembinaan struktur simenfero untuk tujuan rekreasi;Pengurusan pembinaan II; Penstabilan tanah dengan menggunakan abu terbang kelapa sawit (POFA); Pengurusan pembinaan I; Kajian sistem saliran di kampus Universiti Teknologi Malaysia;Analisis garis imbas dengan menggunakan kaedah kekukuhan; Kajian pelan induk pembetungan dan rawatan air sisa berpusat di Johor Bahru; Kajian struktur bangunan tinggi di Malaysia

Physical Description
1 reel: 5

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Reinforced concrete -- Data processing
 
Reinforced concrete construction
 
Building -- Superintendence
 
Soil stabilization
 
Fly ash
 
Drainage -- Malaysia -- Johor
 
Influence lines
 
Influence surfaces
 
Structural analysis (Engineering)
 
Sewerage -- Malaysia -- Johor
 
Water treatment plants -- Malaysia -- Johor
 
Tall buildings -- Malaysia

Added Author
Azman Sahan
 
Azmin Muhammad
 
Chia, Suai Hai
 
Che Aladita Che Amdan
 
Che Mohammad Idza Ibrahim
 
Chia, Moy Huan
 
Chung, Chee Tuck
 
Chye, Chin Chow

Added Title
Pembinaan struktur simenfero untuk tujuan rekreasi
 
Pengurusan pembinaan II
 
Penstabilan tanah dengan menggunakan abu terbang sawit (POFA)
 
Pengurusan pembinaan I
 
Kajian sistem saliran di kampus Universiti Teknologi Malaysia Skudai,Johor
 
Analisis garis imbas dengan menggunakan kaedah kekukuhan
 
Kajian pelan induk pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru
 
Kajian struktur bangunan tinggi di Malaysia


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000001157514MFL 7453 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter