Pembangunan pengaturcaraan komputer unsur terhingga bagi dinamik struktur (kaedah tindihan ragaman untuk bangunan ricih)
Title
Pembangunan pengaturcaraan komputer unsur terhingga bagi dinamik struktur (kaedah tindihan ragaman untuk bangunan ricih)

Personal Author
Mahmud Shah Md. Yusofe

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 11181 ra

Subject Term
Structural dynamics -- Computer programs
 
Structural dynamics -- Mathematical models

Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000010007127TA654 M33 2001Closed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)UTM Thesis Collection