Kelakuan dinamik bagi struktur bangunan tinggi
Title
Kelakuan dinamik bagi struktur bangunan tinggi

Personal Author
Khoo, Wai Shan

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1999

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 9493 ra

Subject Term
Structural dynamics -- Computer programs
 
Wind-pressure -- Computer programs

Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000004639823TA654.5 K46 1999 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material