Kajian sistem tol : masa lengah dan masa gerak; Kajian kelakuan pejalan kaki semasa melintas jalan di lokasi rawak Jalan Wong Ah Fook, Johor Bahru; Analisis tegasan dan terikan satah menggunakan kaedah unsur sempadan; Pelupusan sampah sarap; Kaedah-kaedah ujikaji dalam kejuruteraan struktur; Kajian pelan induk sistem pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru; Penilaian hidrologi skrin penghadang kaparan Sungai Segget; Pemadatan campuran bitumen di makmal; Ujian ke atas model konkrit / Minhat bin Husin ...[dll.]
Title
Kajian sistem tol : masa lengah dan masa gerak; Kajian kelakuan pejalan kaki semasa melintas jalan di lokasi rawak Jalan Wong Ah Fook, Johor Bahru; Analisis tegasan dan terikan satah menggunakan kaedah unsur sempadan; Pelupusan sampah sarap; Kaedah-kaedah ujikaji dalam kejuruteraan struktur; Kajian pelan induk sistem pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru; Penilaian hidrologi skrin penghadang kaparan Sungai Segget; Pemadatan campuran bitumen di makmal; Ujian ke atas model konkrit / Minhat bin Husin ...[dll.]

Physical Description
1 reel : 35mm

General Note
9 judul dalam satu mikrofilem

Subject Term
Tolls
 
Travel time (Traffic engineering)
 
Traffic engineering
 
Pedestrians -- Malaysia -- Johor
 
Pedestrian facilities design -- Malaysia -- Johor
 
Strains and stresses
 
Boundary element methods
 
Sanitary landfills -- Leaching -- Congresses
 
Refuse and refuse disposal
 
Structural analysis (Engineering)
 
Structural dynamics
 
Sewerage -- Malaysia -- Johor
 
Sewage disposal plants -- Malaysia -- Johor
 
Sewage -- Purification -- Screening
 
Rivers -- Malaysia -- Johor
 
Bituminous materials
 
Compacting
 
Concrete -- Testing
 
Reinforced concrete -- Testing

Added Author
Minhaj Husin
 
Md. Adha Ariffin
 
Mohamad Ayob
 
Mohd. Fadzli Yusof
 
Mohamad Faisal Husin
 
Mohd. Hadzmir Yusoff
 
Mohd. Haslin Hassan
 
Mohd. Jamal Nasir
 
Mohd. Khiruddin Ali

Added Uniform Title
Kajian sistem tol : Masa lengah dan masa gerak
 
Kajian kelakunan pejalan kaki semasa melintas jalan di lokasi rawak Jalan Wong Ah Fook,Johor Bahru
 
Analisis tegasan dan terikan satah menggunakan kaedah unsur sempadan
 
Pelupusan sampah sarap
 
Kaedah-kaedah ujikaji dalam kejuruteraan struktur
 
Kajian pelan induk sistem pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru
 
Penilaian hidrologi skrin penghadang kaparan Sungai Segget
 
Pemadatan campuran bitumen di makmal
 
Ujian ke atas model konkrit


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB30000001138753MFL 7458 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter