Tahap penerimaan teknologi internet dalam pembelian produk insuran di kalangan pensyarah kejuruteraan kimia di IPTA : kajian di fakulti kejuruteraan kimia dan sumber asli,Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor
Title
Tahap penerimaan teknologi internet dalam pembelian produk insuran di kalangan pensyarah kejuruteraan kimia di IPTA : kajian di fakulti kejuruteraan kimia dan sumber asli,Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

Personal Author
Madihah Mat Sout

Publication Information
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2009

Physical Description
xxv, 155p. : ill, ; 30 cm.

Added Author
Lokman Ali,

Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009


LibraryItem Barcode[[missing key: search.ChildField.CALLNUMBER]]Material Type[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]Status
AHIBS_LFPP30000001563UnknownAcquisition Unit