Pembentukan satu prosedeur untuk mengukur keupayaan proses sesuatu alat mesin; Membanding kesusutan aliran dalam paip bagi air dan latex; Drag estimation of F5E aircraft with stores attached; Kesan daripada mengubah cara-cara mencanai dan mengasah roda pencanai terhadap kehalusan permukaan pemotongan; Thermal conductivity of insulating materials; An investigation of vibration phenomena in rotating machinery using a rotor kit; Kajian lanjutan ke atas bahan bakar methy ester (CPO, CPS dan RBD) sebagai bahanbakar gantian diesel petroleum; Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (peraturan dan rekabentuk)
Title
Pembentukan satu prosedeur untuk mengukur keupayaan proses sesuatu alat mesin; Membanding kesusutan aliran dalam paip bagi air dan latex; Drag estimation of F5E aircraft with stores attached; Kesan daripada mengubah cara-cara mencanai dan mengasah roda pencanai terhadap kehalusan permukaan pemotongan; Thermal conductivity of insulating materials; An investigation of vibration phenomena in rotating machinery using a rotor kit; Kajian lanjutan ke atas bahan bakar methy ester (CPO, CPS dan RBD) sebagai bahanbakar gantian diesel petroleum; Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (peraturan dan rekabentuk)

Publication Information
Kuala Lumpur: UTM, 1986

Physical Description
1 reel; 35 mm

General Note
8 judul dalam 1 mikrofilem

Subject Term
Machinery -- Testing
 
Chair design
 
Furniture design
 
Human factors in engineering design
 
Diesel motor -- Alternate fuels
 
Fuel
 
Machinery -- Vibration
 
Vibration
 
Insulation (Heat)
 
Heat -- Conduction -- Congresses
 
Insulating materials
 
Grinding and polishing
 
Drag (Aerodynamics)
 
Aerodynamic load
 
Pipe -- Fluid dynamics
 
Pipe -- Hydrodynamics

Added Author
Amin Shah Omar
 
Amran Mat Isa
 
Azman Ilyas
 
Chua, Wei Kia
 
Hoo, Kok Wai
 
Ibrahim Ihsan
 
Izman Sudin
 
Ahmad Kamal Mohd. Nor

Added Title
Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (peraturan dan rekabentuk)
 
Kajian lanjutan ke atas bahan bakar methy ester (CPO, CPS dan RBD) sebagai bahanbakar gantian diesel petroleum
 
An investigation of vibration phenomena in rotating machinery using a rotor kit
 
Thermal conductivity of insulating materials
 
Kesan daripada mengubah cara-cara mencanai dan mengasah roda pencanai terhadap kehalusan permukaan pemotongan
 
Drag estimation of F5E aircraft with stores attached
 
Membanding kesusutan aliran dalam paip bagi air dan latex

Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PSZ JB-54837MFL 2338-2345 raNon Circulating MicrofilmMicrofilmMedia Counter