Cover image for Kajian mengenai masalah pembelajaran matapelajaran matematik keatas murid tingkatan empat di Sekolah Menengah Datuk Undang Abdul Manap, Tampin, Negeri Sembilan ; Mengenalpasti masalah pembelajaran kimia penuntut tahun satu di Universiti Teknologi Malaysia ; Mengenalpasti masalah pembelajaran kimia dan kesannya kepada pencapaian kimia murid di sekolah ; satu  kajian kesesuaian matapelajaran amalan bengkel mesin di sekolah menengah vokasional dengan keperluan industri kejuruteraan masa kini ; Pengukuran dan penilaian : pemprosesan jawapan ujian objektif serta analisis item secara berkomputer ; Penggunaan soalan bilik darjah dalam pengajaran-pembelajaran sains oleh guru pelatih UTM ; Sikap pelajar tahun satu kejuruteraan terhadap matapelajaran kimia dan kaitannya dengan pencapaian kimia di Universiti Teknologi Malaysia bagi Semester I, 1990 ; Penyelesaian masalah dalam kimia ; Peranan matematik dalam pendidikan kimia - konsep MOL ; Hubungan peranan  pengetua dan guru-guru sekolah-sekolah menengah di Daerah Perak Tengah dalam pengurusan disiplin sekolah ; Tinjauan awal terhadap faktor yang mempengaruhi sikap pelajar aliran kemahiran MLVK di sekolah menengah vokasional ; Persepsi tingkahlaku guru yang ideal terhadap matematik oleh pelajar sains dan sastera di Negeri Johor
Title:
Kajian mengenai masalah pembelajaran matapelajaran matematik keatas murid tingkatan empat di Sekolah Menengah Datuk Undang Abdul Manap, Tampin, Negeri Sembilan ; Mengenalpasti masalah pembelajaran kimia penuntut tahun satu di Universiti Teknologi Malaysia ; Mengenalpasti masalah pembelajaran kimia dan kesannya kepada pencapaian kimia murid di sekolah ; satu kajian kesesuaian matapelajaran amalan bengkel mesin di sekolah menengah vokasional dengan keperluan industri kejuruteraan masa kini ; Pengukuran dan penilaian : pemprosesan jawapan ujian objektif serta analisis item secara berkomputer ; Penggunaan soalan bilik darjah dalam pengajaran-pembelajaran sains oleh guru pelatih UTM ; Sikap pelajar tahun satu kejuruteraan terhadap matapelajaran kimia dan kaitannya dengan pencapaian kimia di Universiti Teknologi Malaysia bagi Semester I, 1990 ; Penyelesaian masalah dalam kimia ; Peranan matematik dalam pendidikan kimia - konsep MOL ; Hubungan peranan pengetua dan guru-guru sekolah-sekolah menengah di Daerah Perak Tengah dalam pengurusan disiplin sekolah ; Tinjauan awal terhadap faktor yang mempengaruhi sikap pelajar aliran kemahiran MLVK di sekolah menengah vokasional ; Persepsi tingkahlaku guru yang ideal terhadap matematik oleh pelajar sains dan sastera di Negeri Johor
Publication Information:
1991
Physical Description:
reels : positive & negative ; 35 mm
General Note:
12 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kajian mengenai masalah pembelajaran matapelajaran matematik keatas murid tingkatan empat di Sekolah Menengah Datuk Undang Abdul Manap, Tampin, Negeri Sembilan

Mengenalpasti masalah pembelajaran kimia penuntut tahun 1 di Universiti Teknologi Malaysia

Mengenalpasti masalah pembelajaran kimia dan kesannya kepada pencapaian kimia murid di sekolah

Satu kajian kesesuaian matapelajaran amalan bengkel mesin di Sekolah Menengah Vokasional dengan keperluan industri kejuruteraan masa kini

Pengukuran dan penilaian : pemprosesan jawapan ujian objektif serta analisis item secara berkomputer

Penggunaan soalan bilik darjah dalam pengajaran-pembelajaran sains oleh guru pelatih UTM

Sikap pelajar tahun satu kejuruteraan terhadap mata pelajaran kimia dan kaitannya dengan pencapaian kimia di Universiti Teknologi Malaysia bagi semester I, 1990

Penyelesaian masalah dalam kimia

Peranan matematik dalam pendidikan kimia - konsep MOL

Hubungan peranan pengetua dan guru-guru sekolah-sekolah menengah di Daerah Perak Tengah dalam pengurusan disiplin sekolah

Tinjauan awal terhadap faktor yang mempengaruhi sikap pelajar aliran kemahiran MLVK di sekolah menengah vokasional

Persepsi tingkahlaku guru yang ideal terhadap matematik oleh pelajar sains dan sastera di Negeri Johor
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000001946825 MFL 7758 ra Open Access AV
Searching...

On Order