Cover image for Kajian ke atas perlaksanaan sistem kualiti (Bar Card) terhadap pengawalan alat kawalan jauh (Remote) dalam industri elektronik (Televisyen) : kajian ke atas Syarikat Sony TV Industries (M) Sdn Bhd
Title:
Kajian ke atas perlaksanaan sistem kualiti (Bar Card) terhadap pengawalan alat kawalan jauh (Remote) dalam industri elektronik (Televisyen) : kajian ke atas Syarikat Sony TV Industries (M) Sdn Bhd
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1999
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 10537 ra
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi )) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004456160 TS157 Y87 1999 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order