Cover image for Perancangan tapak Hospital Daerah Tanjong Malim
Title:
Perancangan tapak Hospital Daerah Tanjong Malim
Personal Author:
Physical Description:
1j + 1 peta
General Note:
Juga terdapat dalam bentuk mikrofilem : MFL 3371 ra
Abstract:
Hospital Daerah Tanjong Malim mengalami masalah kekurangan ruang untuk perkembangan. Hasil penganalisaan menunjukkan bahawai) keluasannya berkurangan dari standard yang dikenakan oleh Kementerian Kesiahatan untuk satu-satu hospital daerah, ii) mengalami kekurangan katil, iii) mengalamai kekurangan ruang dan kakitangan. Pihak Perancang Negeri Perak telah mencadangkan tiga alternatif tapak di sekitar bandar Tanjong Malaim untuk memindahkan hospital yang ada sekarang ke tapak yang baru. tapak baru yang paling sesuai dipilih di antara ketiga-tiga tapak ini dengan menggunakan method 'potential surface technique'. Hasil kajian didapati bahawa tapak C adalah lebih sesuai ubtuk dijadikan tapak hospital yang baru. Konsep perancangan elemen-elemen hospital dibuat supaya hospital ini dapat menjalankan perkhidmatan dengan lebih berkesan (efficient). Pelan struktur ataupun pelan perkawasan 9zoning plan) dibuat supaya perletakkan diantara zon-zon di kawasan sekitar bagi mengujudkan pembahagian kawasan (zoning) yang harmoni dan berkait rapat. Pelan tata-atur dan pelan peringkat pembangunan dibuat untuk menunjukkan kedudukan tiap-tiap elemen di hospital ini.
DSP_DISSERTATION:
Latihan ilmiah (Fakulti Alam Bina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1978

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FAB30000002735 NA6763 N67 1978 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
PRZS3000003817 NA6763 N67 1978 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order