Cover image for Penggunaan teknik kalman filtering untuk penentududukan di perairan; Menentukan biasan altitud rendah; Penentuan limit twilight dengan kaedah fotografi; Penggunaan perisian PCMAP untuk menghasilkan pelan pelotan trek (track plot); Penggunaan teknik sparse matriks dalam pelarasan jaringan GPS; Perisian bagi menukar format data dari remote sensing kepada map analisis package; Kaedah interpolasi geoid untuk penentuan ketinggian orthometrik dengan GPS; Penggunaan analisis berangka dalam penghasilan seksyen I dan seksyen II (analisis harmonik pasang surut kaedah semi grafik); Mengantaramuka teodolit digital sokkisha DT20E dengan komputer casio PB-1000; Pembangunan sistem kertas tajuk khas; Perancangan penerbangan dalam projek pemetaan fotogrametri dan contoh hitungan melalui pengaturcaraan komputer dengan menggunakan perisian Turbo Basic; Sistem maklumat berkomputer kakitangan akademik Fakulti Ukur; Ukur aras trigonometri dengan alat wild TC 1000;
Title:
Penggunaan teknik kalman filtering untuk penentududukan di perairan; Menentukan biasan altitud rendah; Penentuan limit twilight dengan kaedah fotografi; Penggunaan perisian PCMAP untuk menghasilkan pelan pelotan trek (track plot); Penggunaan teknik sparse matriks dalam pelarasan jaringan GPS; Perisian bagi menukar format data dari remote sensing kepada map analisis package; Kaedah interpolasi geoid untuk penentuan ketinggian orthometrik dengan GPS; Penggunaan analisis berangka dalam penghasilan seksyen I dan seksyen II (analisis harmonik pasang surut kaedah semi grafik); Mengantaramuka teodolit digital sokkisha DT20E dengan komputer casio PB-1000; Pembangunan sistem kertas tajuk khas; Perancangan penerbangan dalam projek pemetaan fotogrametri dan contoh hitungan melalui pengaturcaraan komputer dengan menggunakan perisian Turbo Basic; Sistem maklumat berkomputer kakitangan akademik Fakulti Ukur; Ukur aras trigonometri dengan alat wild TC 1000;
Publication Information:
1990
Physical Description:
1 reel (positive) 35mm

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000001365323 MFL 7383 ra Open Access AV
Searching...

On Order