Cover image for Kajian mendalam mengenai penggunaan konsep pengurusan projek di sektor swasta di Malaysia : satu kajian kes, Penglibatan wanita sebagai ahli profesional dalam profesyen arkitek, ukur bahan dan kejuruteraan awam : masalah dan penyelesaiannya, Analisa kaedah penentuan harga kontrak yang digunakan dalam sektor awam, Masalah-masalah yang sering dihadapi diantara kontraktor dan jurukur bahan di peringkat pos kontrak
Title:
Kajian mendalam mengenai penggunaan konsep pengurusan projek di sektor swasta di Malaysia : satu kajian kes, Penglibatan wanita sebagai ahli profesional dalam profesyen arkitek, ukur bahan dan kejuruteraan awam : masalah dan penyelesaiannya, Analisa kaedah penentuan harga kontrak yang digunakan dalam sektor awam, Masalah-masalah yang sering dihadapi diantara kontraktor dan jurukur bahan di peringkat pos kontrak
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
Physical Description:
1 reel : positif, 35 mm
General Note:
4 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kajian mendalam mengenai penggunaan konsep pengurusan projek di sektor swasta di Malaysia : satu kajian kes

Penglibatan wanita sebagai ahli profesional dalam profesyen arkitek, ukur bahan dan kejuruteraan awam : masalah dan penyelesaiannya

Analisa kaedah penentuan harga kontrak yang digunakan dalam sektor awam

Masalah-masalah yang sering di hadapi di antara kontraktor dan jurukur bahan di peringkat pos kontrak
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000002531832 MFL 7932 ra Open Access AV
Searching...

On Order