Cover image for Kaitan di antara pertumbuhan ekonomi negara dengan sektor pembinaan; Penggunaan SMM7 di dalam industri binaan; Kajian terhadap pasaran perkhidmatan jurukur bahan di Malaysia masa kini; Kajian ke atas item-item signifikan dalam kerja binaan jambatan; Kajian bagi peruntukan perubahan harga jentera dan mesin; Pengurusan risiko dalam projek pembinaan
Title:
Kaitan di antara pertumbuhan ekonomi negara dengan sektor pembinaan; Penggunaan SMM7 di dalam industri binaan; Kajian terhadap pasaran perkhidmatan jurukur bahan di Malaysia masa kini; Kajian ke atas item-item signifikan dalam kerja binaan jambatan; Kajian bagi peruntukan perubahan harga jentera dan mesin; Pengurusan risiko dalam projek pembinaan
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1992
Physical Description:
1 reel : positif; 35 mm
General Note:
6 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kaitan di antara pertumbuhan ekonomi negara dengan sektor pembinaan

Pengunaan SMM7 di dalam industri binaan

Kajian terhadap pasaran perkhidmatan jurukur bahan di Malaysia masa kini

Kajian ke atas itam-item signifikan dalam kerja binaan jambatan

Kajian bagi peruntukan perubahan harga jentera dan mesin

Pengurusan risiko dalam projek pembinaan
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1992

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000002532533 MFL 7940 ra Open Access AV
Searching...

On Order