Cover image for Pembangunan pakej multimedia sejarah Negeri Melaka ... [et al.]
Title:
Pembangunan pakej multimedia sejarah Negeri Melaka ... [et al.]
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam satu mikrofilem
Added Title:
Pengecaman suara pengucap menggunakan kaedah rangkaian neural

Pembangunan berorientasikan objek - berstruktur dan carian heuristik : satu kajian terhadap penyelesaian isu-isu dalam pembangunan projek perisian

Rekabentuk template penjanaan soal selidik berkomputer

Algoritma carian di dalam perancangan pelancungan
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004776005 MFL 9290 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order