Cover image for Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.]
Title:
Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kajian pasaran harta tanah perdagangan (rumah kedai) di daerah Pontian

Peranan kemudahan dan perkhidmatan dalam mengekalkan 'market capture' pusat konvensyen dan pameran : kes kajian : Putra World Trade Centre (PWTC)

Permasalahan berkaitan rekabentuk, kemudahan dan infrastruktur yang kerap dihadapi oleh penghuni perumahan awam kos rendah : kes kajian : perumahan terpilih Majlis Daerah Jasin

Masalah pemilikan rumah kedai oleh usahawan bumiputera di Johor Bahru
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004422865 MFL 9088 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order