Cover image for Penguasaan pelajar dalam mata pelajaran teknologi bengkel mesin aliran pendidikan vokasional di Sekolah Menengah Teknik Kemaman, Terengganu ... [et al.]
Title:
Penguasaan pelajar dalam mata pelajaran teknologi bengkel mesin aliran pendidikan vokasional di Sekolah Menengah Teknik Kemaman, Terengganu ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Persepsi pelajar 5 SPH (Sesi1997/98) Fakulti Pendidikan Unversiti Teknologi Malaysia terhadap mata pelajaran rekacipta dan industri

Sikap dan minat pelajar terhadap komponen perdagangan dan keusahawanan kemahiran hidup, satu tinjauan di tujuh buah sekolah menengah Daerah Pekan, Pahang Darul Makmur

Kajian tanggapan pelajar 5 SPH mengenai perlaksanaan perintis (Pilots project) persekolahan satu sesi

Permasalahan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan bakal jurutera bidang kejuruteraan awam di Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Skudai, Johor Bahru
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004420547 MFL 9405 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order