Cover image for Sistem maklumat pentadbiran Institut Sains Komputer Universiti Teknologi Malaysia ; Kajian awal antaramuka dos dan AIX/UNIX ; Pakej CAI untuk struktur data ; Ramalan bilangan graduan dari bidang tertentu ; Asas pelajaran jawi untuk murid-murid tahap satu KBSR ; Lorekan permukaan objek yang diwakilkan oleh B-Spline ; Pakej pembelajaran sembahyang sunat ; Penterjemahan Bahasa Pascal kepada bahasa pengaturcaraan didalam Bahasa Malaysia ; Algoritma garisan terlindung yang mudah untuk struktur model daripada elemen-elemen satah ; Sistem prototaip pengurusan pengkalan data bercorak hubungan (RDBMS) ; Kajian keselamatan fizikal instalasi komputer di pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia
Title:
Sistem maklumat pentadbiran Institut Sains Komputer Universiti Teknologi Malaysia ; Kajian awal antaramuka dos dan AIX/UNIX ; Pakej CAI untuk struktur data ; Ramalan bilangan graduan dari bidang tertentu ; Asas pelajaran jawi untuk murid-murid tahap satu KBSR ; Lorekan permukaan objek yang diwakilkan oleh B-Spline ; Pakej pembelajaran sembahyang sunat ; Penterjemahan Bahasa Pascal kepada bahasa pengaturcaraan didalam Bahasa Malaysia ; Algoritma garisan terlindung yang mudah untuk struktur model daripada elemen-elemen satah ; Sistem prototaip pengurusan pengkalan data bercorak hubungan (RDBMS) ; Kajian keselamatan fizikal instalasi komputer di pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia
Publication Information:
Kuala Lumpur : Universiti Teknologi Malaysia, 1990
Physical Description:
reels : positive & negative ; 35 mm
General Note:
11 judul dalam 1 mikrofilem
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer dan Sistem Maklumat) - Universiti Teknologi Malaysia, 1990

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000001824212 MFL 7329 ra Open Access AV
Searching...
Searching...
30000001824220 MFL 7329 ra Open Access AV
Searching...

On Order