Cover image for Hubungan di antara keberkesanan perlaksanaan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan keselesaan bekerja di dalam industri perkilangan : satu kajian kes di organisasi semi-konduktor
Title:
Hubungan di antara keberkesanan perlaksanaan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan keselesaan bekerja di dalam industri perkilangan : satu kajian kes di organisasi semi-konduktor
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1999
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Pengurusan Teknologi (Pembangunan Sumber Manusia)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000010016347 T55.3 M87 1999 Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...

On Order