Cover image for Meter rangkaian ... [et al.]
Title:
Meter rangkaian ... [et al.]
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1999
Physical Description:
1 reel : positif ; 25 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem sahaja : MFL 9505 ra
Added Title:
Kajian ke atas agen halaman web berbantukan kawalan suara

Kajian keatas pengecaman suara berbantukan agent pintar untuk antaramuka pengguna

Sistem kawalan pensuisan rumah dengan kawalan remote RF

Prototaip keselamatan dan E-cash kad pintar
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004763219 MFL 9505 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order