Cover image for Kajian rekabentuk pencucian tangan automatik serta pembuangan sisa ... [et al.]
Title:
Kajian rekabentuk pencucian tangan automatik serta pembuangan sisa ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Satu tinjauan mengenai tanggapan guru-guru kemahiran hidup di Daerah Dungun untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Malaysia

Pembentukan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri litar asas elektrik bagi mata pelajaran teori kejuruteraan elektrik dan elektronik pada peringkat tingkatan empat

Tanggapan pelajar tentang tahap kemudahan-kemudahan peralatan di makmal kejuruteraan : satu tinjauan di makmal elektronik asas, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi Malaysia

Kekangan peniaga kecil Melayu di beberapa buah pasar basah di daerah Johor Bahru yang menjual bahan basah untuk memperbesarkan saiz perniagaan merekaa
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000004362525 MFL 9909 Open Access AV
Searching...

On Order