Cover image for Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil; Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya; Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian; Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garisdasar alat pengukur jarak eleltronik (EDM) Jabatan Ukur dan pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai; Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara; Pelarasan jaringan  'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik; Analisa penggunaan perisian PC arc/info (GIS) dalam kerja-kerja rekabentuk peta; Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan; Applikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian; Mengkomputerasasikan data-data "buku panduan pembangunan daerah" dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP
Title:
Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil; Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya; Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian; Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garisdasar alat pengukur jarak eleltronik (EDM) Jabatan Ukur dan pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai; Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara; Pelarasan jaringan 'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik; Analisa penggunaan perisian PC arc/info (GIS) dalam kerja-kerja rekabentuk peta; Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan; Applikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian; Mengkomputerasasikan data-data "buku panduan pembangunan daerah" dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
Physical Description:
1 reel : positif, 35 mm
General Note:
10 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil

Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya

Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian

Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garis dasar alat pengukur jarak elektronik (EDM) Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai

Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara

Pelarasan jaringan 'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik

Analisa penggunaan perisian PC arc/info

Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan

Aplikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian

Mengkomputerasasikan data-data "buku panduan pembangunan daerah" dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002501330 MFL 7969 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order