Cover image for Reka bentuk mesin pembanting dan pengasing padi ... [et al.]
Title:
Reka bentuk mesin pembanting dan pengasing padi ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Minat pelajar dan pengaruh status sosioekonomi keluarga terhadap penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan di dua buah Sekolah Menengah Daerah Pasir mas, Kelantan

Pandangan pelajar sarjana muda teknologi serta pendidikan (E/A/J) mengenai pengajaran tutor di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Kesan pembangunan perindustrian terhadap pemilihan kerjaya belia yang berasal dari Mukim Air Panas, Melaka

Corak kepenggunaan racun serangga aerosol di kawasan perumahan Bandar Baru Bangi, Selangor
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004795724 MFL 9893 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order