Cover image for Tanggapan pelajar tahun dua Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan terhadap kerja amali asas ketukangan ... [et al.]
Title:
Tanggapan pelajar tahun dua Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan terhadap kerja amali asas ketukangan ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Tahap pengetahuan guru-guru kemahiran hidup tahun 4 di Universiti Teknologi Malaysia sesi 1997/1998, terhadap aditif yang terdapat dalam makanan mudah

Kekangan bagi guru lelaki dalam pengajaran komponen pengurusan diri dalam kemahiran manipulatif bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pelatih dalam menjalani kursus kejuruteraan di Pusat Giat Mara Kulai, Johor

Pembinaan perisian pembelajaran berbantukan komputer multimedia dalam satu tajuk kecil mata pelajaran teknologi elektrik (transistor)
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000004796409 MFL 9901 Open Access AV
Searching...

On Order