Cover image for Pandangan ibu bapa terhadap penggunaan kemahiran dalam mata pelajaran kemahiran hidup di luar sekolah ... [et al.]
Title:
Pandangan ibu bapa terhadap penggunaan kemahiran dalam mata pelajaran kemahiran hidup di luar sekolah ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Keselarasan personaliti-persekitaran latihan di kalangan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik di Johor

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran mata pelajaran fizik kejuruteraan awam tahun satu di Unuversiti Teknologi Malaysia : satu tinjauan

Faktor-faktor pencapaian pelajar dalam mata pelajaran lukisan geometri dan fabrikasi logam di sekolah menengah teknik : suatu tinjauan

Sikap pelajar-pelajar STP di UTM terhadap bidang keusahawanan
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004794909 MFL 9899 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order