Cover image for Mendefinasikan ruang medan perbandaran di dalam konteks Malaysia dengan melihat perkaitan dari aspek fizikal di sekelilingnya : satu kajian kes pada Dataran Merdeka di Kuala Lumpur dan  Medan Merah di Bandar Melaka; Cadangan balai cerap bintang dan pusat kajian habitat pergunungan Universiti Kebangsaan Malaysia; Cadangan merekabentuk pusat persidangan (fasa II) untuk kompleks Masjid Al-Azim Negeri Melaka; Kajian aliran udara semulajadi pada telaga udara di dalam sistem pengudaraan rumah teres; Penilaian keberkesanan fungsi pada rekabentuk Studio Senibina Universiti Teknologi Malaysia : satu tinjauan persepsi pengguna; Kajian mengenai sistem dan teknik pencahayaan akuarium : kajian kes di Akuarium Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur Underwater World, Pulau Sentosa, Singapura dan Penguin Parade, Jurong Birdpark, Singapura; Cadangan merekabentuk bangunan Balai Senilukis Sabah untuk Lembaga Sukan dan Kebudayaan Sabah, Kota Kinabalu, Sabah; Kajian tentang jenis-jenis keemasan konkrit dan potensi sebagai suatu bahan berestetik
Title:
Mendefinasikan ruang medan perbandaran di dalam konteks Malaysia dengan melihat perkaitan dari aspek fizikal di sekelilingnya : satu kajian kes pada Dataran Merdeka di Kuala Lumpur dan Medan Merah di Bandar Melaka; Cadangan balai cerap bintang dan pusat kajian habitat pergunungan Universiti Kebangsaan Malaysia; Cadangan merekabentuk pusat persidangan (fasa II) untuk kompleks Masjid Al-Azim Negeri Melaka; Kajian aliran udara semulajadi pada telaga udara di dalam sistem pengudaraan rumah teres; Penilaian keberkesanan fungsi pada rekabentuk Studio Senibina Universiti Teknologi Malaysia : satu tinjauan persepsi pengguna; Kajian mengenai sistem dan teknik pencahayaan akuarium : kajian kes di Akuarium Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur Underwater World, Pulau Sentosa, Singapura dan Penguin Parade, Jurong Birdpark, Singapura; Cadangan merekabentuk bangunan Balai Senilukis Sabah untuk Lembaga Sukan dan Kebudayaan Sabah, Kota Kinabalu, Sabah; Kajian tentang jenis-jenis keemasan konkrit dan potensi sebagai suatu bahan berestetik
Physical Description:
1 reel : positif, 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Mendefinasikan ruang medan perbandaran di dalam konteks Malaysia dengan melihat perkaitan dari aspek fizikal di sekelilingnya : sati kajian kes pada Dataran Merdeka di Kuala Lumpur dan Medan Merah di Bandar Melaka

Cadangan balai cerap bintang dan pusat kajian habitat pergunungan Universiti Kebangsaan Malaysia

Cadangan merekabentuk pusat persidangan (fasa II) untuk kompleks Masjid Al-Azim negeri Melaka

Kajian aliran udara semulajadi pada telaga udara di dalam sistem pengudaraan rumah teres

Penilaian keberkesanan fungsi pada rekabentuk Studio Seninbina Universtiti Teknologi : satu tinjauan persepsi pengguna

Kajian mengenai sistem dan teknik pencahayaan akuarium : kajian kes di Akuarium Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur Underwater World, Pulau Sentosa, Singapura dan Penguin Parade, Jurong Birdpark, Singapura

Cadangan merekabentuk bangunan Balai Senilukis Sabah untuk Lembaga Sukan dan Kebudayaan Sabah, Kota Kinabalu

Kajian tentang jenis-jenis keemasan konkrit dan potensinya sebagai suatu bahan berestetik
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002555732 MFL 7982 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order