Cover image for Kajian ke atas teknik streaming bagi persembahan multimedia pada internet  ... [et al.]
Title:
Kajian ke atas teknik streaming bagi persembahan multimedia pada internet ... [et al.]
Personal Author:
Publication Information:
Universiti Teknologi Malaysia, 2000
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Sistem rangkaian penghantaran barang bagi jurujual Orang Kampung Marketing Sdn. Bhd.

Pakej bantuan pembelajaran haji berasaskan teknik hypermedia

Sistem maklumat faraid

Pemodelan awan 2 dimensi menggunakan kaedah random midpoint displacement
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000010013770 MFL 10605 Open Access AV
Searching...

On Order