Cover image for Penggunaan polimer dalam bidang perubatan umum
Title:
Penggunaan polimer dalam bidang perubatan umum
Personal Author:
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7754 ra
Abstract:
Penulisan ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penggunaan polimer sintetik dalam perubatan termasuk bidang prostesis, oftalmi, pergigian dan farmakologi. Kimia asas mengenai polimer sintetik dibincangkan secara ringkas dan cara mensintesis beberapa jenis polimer sintetik juga disertakan. Polimer merupakan bahan yang paling banyak digunakan dalam implan dan organ buatan seperti kulit buatan, jantung dan ginjal buatan. Ia juga merupakan bahan yang digunakan dalam pergigian dan penghasilan kanta lekap serta pembedahan oftalmi yang lain. Baru-baru ini, kegunaan polimer dalam farmakologi sebagai pembawa dadah terkawal telah mendapat perhatian dan merupakan bidang yang berpotensi.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001703119 R857.P6 C46 1991 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order